Justify Your Private Fleet

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ TIFFA กับการเดินหน้าในมิติใหม่ของกรมศุลกากร

กรมศุลกากรมีบทบาทสำคัญต่อผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งในขณะนี้กรมศุลกากรก็กำลังมีการดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปประเทศโดยใช้โมเดลประเทศไทย 4.0 ในการขับเคลื่อน นั่นเท่ากับว่ากรมศุลกากรกำลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่ในการดำเนินงานในรูปแบบที่ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการปรับตัวของทางภาครัฐอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการวิสาหกิจภาคเอกชนต่าง ๆ ก็จะต้องมีการปรับแผนและกลยุทธ์ให้สอดรับในส่วนนี้ด้วยประเทศไทยจึงจะก้าวเข้าสู่การเดินหน้าอย่างเต็มระบบได้ ดังนี้แล้ว ท่านกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร จึงมีความประสงค์ที่จะหารือกับเหล่าผู้ประกอบการไทยเพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปรับตัวให้ทันกับการทำงานในมิติใหม่ของกรมศุลกากรที่จะมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ง่ายมากขึ้นและมีความรวดเร็วในการทำงานที่มากขึ้น
TIFFA หนึ่งในพันธมิตรที่ดีทางด้านภาคเอกชนที่พร้อมให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้านกับกรมศุลกากร เมื่อได้ทราบความประสงค์ของกรมศุลกากร จึงได้มีการจัดประชุมหารือกันระหว่าง TIFFA กับกรมศุลกากรขึ้น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน TIFFA อาคารโปรเฟรท เขตบางนา ซึ่งในการประชุมหารือครั้งนี้ท่านกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากรได้กรุณาให้เกียรติแนะนำโครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances:CA) แก่ TIFFA ซึ่งโครงการนี้เป็นเสมือนตัวแทนในการร่วมมือเป็นพันธมิตรกันระหว่าง TIFFA และ กรมศุลกากร ซึ่งจะช่วยให้พันธกิจหลักของ TIFFA ที่มุ่งมั่นสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกเพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจสาขาต่าง ๆ โลจิสติกส์เป็นไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นจะทำให้เราสามารถยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจของไทย ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพที่ดีในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้นได้นั่นเอง
ซึ่งด้วยที่ผ่านมา TIFFA ก็เป็นพันธมิตรที่ดีที่ให้ความร่วมมือกับกรมศุลกากรเสมอมา เมื่อทางกรมศุลกากรเสนอให้ TIFFA เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพันธมิตรศุลกากรเราจึงตอบรับด้วยความยินดี ทั้งนี้ TIFFA นำโดยนายกสมาคม นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รู้สึกมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับท่านกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ ในการร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ เพราะนี่คืออีกหนึ่งก้าวสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานทางภาครัฐอย่างกรมศุลกากรได้ตระหนักถึงศักยภาพและความสำคัญในบทบาทการทำงานของ TIFFA มาโดยตลอดนั่นเอง