แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) การสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะทำการปิดระบบสารสนเทศทุกระบบ ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.ถึงวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.

เรื่อง แจ้งข่าวสาร การสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งปรับปรุงเวลาทำการปิดระบบสารสนเทศทุกระบบ

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ

การสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งปรับปรุงเวลาทำการปิดระบบสารสนเทศทุกระบบชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.
ถึงวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น. เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ

ดังนั้นในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ขอให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการใช้บริการระบบแลกเปลี่ยนใบรับแจ้งการนำเข้าสินค้าควบคุมผ่านระบบ เพื่อป้องกันปัญหาการสูญหายของข้อมูล

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com