Justify Your Private Fleet

ประกาศรางวัลผู้โชคดี Campaign “คีย์แหลก แจกจริง” (ครั้งที่2) ในสัปดาห์ที่ 1 (วันที่27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560)

ทางทิฟฟ่าฯ ขอประกาศรายชื่อบริษัทฯ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Campaign "คีย์แหลก แจกจริง" (ครั้งที่2) รอบวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 (Week1) โดยรางวัลเป็นบัตรกำนัลจำนวน 10 รางวัล ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. NNR Global Logistics (Thailand) Co., Ltd. (สาขา Airport) – EzyPlus Import
2. Siam Nistrans Co., Ltd. (สาขากรุงเทพฯ) – EzyPlus Import
3. MSE Express (Thailand) Co., Ltd. (สาขากรุงเทพฯ) – EzyPlus Import
4. King Power International Co.,Ltd. (สาขากรุงเทพฯ) – EzyPlus Export
5. Rhenus Logistics Co.,Ltd. (สาขา Airport) – EzyPlus Import
6. Leo Global Logistics Public Co., Ltd. – EzyPlus Export
7. Sumisho Global Logistics (Thailand) Co., Ltd. (สาขานวนคร) - EzyPlus Import
8. K Line Logistics (Thailand) Co.,Ltd. (สาขา Airport) – EzyPlus Import
9. Yamato Unyu (Thailand) Co., Ltd. (พัฒนาการ) – EzyPlus Export
10. Geodis Wilson Transport Co., Ltd. (สุขุมวิท 50) - - EzyPlus Importขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทิฟฟ่าในCampaign "คีย์แหลก แจกจริง" (ครั้งที่2)

หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ของทิฟฟ่าฯ จะติดต่อบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลเพื่อเข้ามอบรางวัลในสัปดาห์ถัดไป สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 02 018 7000 ต่อ 8201 คุณจิดาภา