Justify Your Private Fleet

ประกาศรางวัลผู้โชคดี Campaign “คีย์แหลก แจกจริง” (ครั้งที่2) ในสัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 4-8 ธันวาคม 2560)

ทางทิฟฟ่าฯ ขอประกาศรายชื่อบริษัทฯ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Campaign "คีย์แหลก แจกจริง" (ครั้งที่2) รอบวันที่ 4-8 ธันวาคม 2560 (Week2) โดยรางวัลเป็นบัตรกำนัลจำนวน 10 รางวัล ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1 Sumisho Global Logistics (Thailand) Co.,Ltd. (LCB) - EzyPlus Im
2 Nippon Express (Thailand) Co.,Ltd. (LCB) - EzyPlus Im
3 Trancy Logistics (Thailand) Co. Ltd. - EzyPlus Ex
4 Pilot Service Co.,Ltd. (สุขุมวิท50) - EzyPlus Im
5 Rojana Distribution center Co., Ltd. (Airport) - EzyPlus Im
6 Maersk Line (Thailand) Ltd. - EzyManN
7 Mass Transport Express Co., Ltd. - EzyPlus Im
8 Nippon Express (Thailand) Co.,Ltd. (Airport) - EzyPlus Im
9 Suzuyo (Thailand) Co.,Ltd. (BKK) - EzyPlus Ex
10 The Cargo Express Logistics Co.Ltd. - EzyManNขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทิฟฟ่าใน Campaign "คีย์แหลก แจกจริง" (ครั้งที่2)

หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ของทิฟฟ่าฯ จะติดต่อบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลเพื่อเข้ามอบรางวัลในสัปดาห์ถัดไป สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 02 018 7000 ต่อ 8201 คุณจิดาภา