Justify Your Private Fleet

ประกาศรางวัลผู้โชคดี Campaign “คีย์แหลก แจกจริง” (ครั้งที่2) ในสัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 12-15 ธันวาคม 2560)

ทางทิฟฟ่าฯ ขอประกาศรายชื่อบริษัทฯ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Campaign "คีย์แหลก แจกจริง" (ครั้งที่2) รอบวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 (Week3) โดยรางวัลเป็นบัตรกำนัลจำนวน 10 รางวัล ตามรายชื่อดังต่อไปนี้


1. MOL Logistics (Thailand) Co., Ltd. (Airport) - EzyPlus Im
2. Centran International Corporation (Thailand) Ltd. (พระราม 4) - EzyPlus Im
3. Geodis Wilson Transport Co., Ltd. (Airport) - EzyPlus Im
4. P.J.Transpack (Thailand) Co., Ltd. - EzyPlus Im
5. Nippon Express (Thailand) Co.,Ltd. (พระราม 4) - EzyPlus Ex
6. Wan Hai Lines (Thailand) Ltd. - EzyManN
7. OMS Cargo Co.,Ltd (Airport) - EzyPlus Im
8. Hitachi Transport System Vantec (Thailand) Ltd. - EzyPlus Im
9. Yamato Unyu (Thailand) Co., Ltd. - EzyPlus Im
10. MSE Express (Thailand) Co., Ltd.- EzyPlus Ex


ขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทิฟฟ่าใน Campaign "คีย์แหลก แจกจริง" (ครั้งที่2)

หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ของทิฟฟ่าฯ จะติดต่อบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลเพื่อเข้ามอบรางวัลในสัปดาห์ถัดไป สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 02 018 7000 ต่อ 8201 คุณจิดาภา