Justify Your Private Fleet

ประกาศรางวัลผู้โชคดี Campaign “คีย์แหลก แจกจริง” (ครั้งที่2) ในสัปดาห์ที่ 5 (วันที่ 25-29 ธันวาคม 2560)

...สัปดาห์สุดท้ายแล้วกับ Campaign “คีย์แหลก แจกจริง”

ทางบริษัทขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ใช้บริการที่ได้รับรางวัลในแต่ละสัปดาห์และขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการโปรแกรมกับทางทิฟฟ่าฯด้วยดีเสมอมา ในสัปดาห์สุดท้ายนี้ทิฟฟ่าฯจะแจกรางวัลทั้งหมด 13 รางวัล ซึ่งจะเป็นรางวัลใหญ่ 3 รางวัล โดยมีรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้


1. K Line Logistics (Thailand) Ltd. (HQ) - EzyPlus Ex
2. S.I.T.C Co.,Ltd. EzyManN
3. Sumisho Global Logistics (Thailand) Co.,Ltd. (Nawanakorn) EzyPlus Im
4. Sankyu - Thai Co.,Ltd. (Amatanakorn) EzyPlus Im
5. Trancy Logistics (Thailand) Co.,Ltd. EzyPlus Ex
6. NNR Global Logistics (Thailand) Co., Ltd. EzyPlus Ex
7. Evergreen Shipping Agency (Thailand) Co.,Ltd. EzyManN
8. Wan Hai Lines (Thailand) Ltd. EzyManN
9. MOL Logistics (Thailand) Co., Ltd EzyPlus Ex
10. Yamato Unyu (Thailand) Co., Ltd. EzyPlus Ex

และสำหรับรางวัลใหญ่ประจำเดือน ธันวาคม 2017 จาก Campaign "คีย์แหลก แจกจริง" ทางทิฟฟ่าฯได้คัดเลือก 3 บริษัทฯ ที่มียอดใช้บริการสูงสุดจาก 13 รายชื่อที่ทาง
ทิฟฟ่าฯจับแจกจากเลขที่ Reference บนเอกสารของโปรแกรม EzyPlus และ EzyManN ซึ่งได้แก่

1. King Power International Co., Ltd. - EzyPlus Im
ได้รับรางวัลเป็น ทีวีจอแบนขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
2. Nippon Express (Thailand) Co.,Ltd. (HQ) - EzyPlus Ex
ได้รับรางวัลเป็น Samsung Galaxy J7 จำนวน 1 เครื่อง
3. Siam Nistrans Co.,Ltd (HQ) - EzyPlus Ex
ได้รับรางวัลเป็น ที่พัก Dusit D2 Khao Yai 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า

หลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ของทางทิฟฟ่าฯจะติดต่อบริษัทฯที่ได้รับรางวัลเพื่อนัดหมายเข้ามอบรางวัล หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมรบกวนติดต่อ 02-018-7000