Justify Your Private Fleet

ประกาศรางวัลผู้โชคดี Campaign "คีย์แหลก แจกจริง“ ในรอบวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2563 (Week7)

เรียน ผู้ใช้บริการ,

ทางบริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อบริษัทฯผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลภายใต้ Campaign "คีย์แหลก แจกจริง" ในรอบวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2563 (Week7)โดยรางวัลเป็นบัตรกำนัลจำนวน 15 รางวัล ตามรายชื่อดังภาพด้านบนหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ของทางทิฟฟ่าฯจะติดต่อบริษัทฯที่ได้รับรางวัลเพื่อเข้ามอบรางวัลในสัปดาห์ถัดไป หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมรบกวนติดต่อ 02-018-7000