Justify Your Private Fleet

>> TIFFA EDI เปิดให้บริการตามปกติ

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน


ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของไวรัสโควิด19 เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - วันที่ 12 เมษายน 2563 นั้น

บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด (TIFFA EDI) ขอเรียนให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บริษัทฯยืนยันการเปิดให้บริการตามปกติเช่นเดิม และให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มั่นใจในการใช้บริการกับเรา บริษัทฯได้เตรียมแผนปฏิบัติการและออกมาตรการรับมือวิกฤตการณ์ครั้งนี้อย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การให้บริการ Call Center (02-018-7000) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
2. การให้บริการเจ้าหน้าที่ onsite service ที่สำนักงานผู้ใช้บริการในกรณีฉุกเฉินเพื่อให้การใช้งานโปรแกรมของ TIFFA ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง


บริษัทฯ ขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านมั่นใจในการบริการและมาตรฐานของบริษัทฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้จะผ่านพ้นไปในเร็ววัน และขอให้ลูกค้าทุกท่านรักษาสุขภาพ พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่นต่อไป