Justify Your Private Fleet

>> เมื่อวิกฤตมา....การเตรียมรับมือคือสิ่งสำคัญ

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

แม้กระทั่งวันนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสถานการณ์ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าที่สุดแล้ววิกฤตนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไร สร้างผลกระทบให้กับทุกภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ระบบสาธารณสุข และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก ทว่าเมื่อหันมองมายังภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Global Company, Local Company รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มฐานราก ฯลฯ
ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างการเติบโตในระบบเศรษฐกิจ การจ้างงาน ต่างได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

นายอนุสรณ์ หล่อวิจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวถึงวิกฤตครั้งนี้ว่า “ในช่วงเวลาที่เราทุกคนไม่เพียงประเทศไทย หมายรวมถึงมวลมนุษยชาติต้องเผชิญกับภ้ยร้าย นอกจากความทุกข์ เศร้า สิ้นหวัง ทว่ามันยังมีโอกาสใหม่ๆ เส้นทางสายใหม่ ให้พวกเราเสมอ สถานการณ์โควิด 19 ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การขาย การสั่งของ แม้กระทั่งการทำงานที่บ้านหรือ (Work from home) ที่สมัยก่อนองค์กรหรือผู้ประกอบการต่างๆ ได้ตั้งเป็นแผนสำรองเอาไว้ แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติกันจริงจัง วันนี้สถานการณ์โควิด 19 ก็ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ตั้งแต่พ่อค้า แม่ขาย ที่มีแค่หน้าร้านเฉยๆ ต้องปรับกลยุทธ์มาขายทางออนไลน์ เป็นการ Disruption ภาคบังคับแบบที่เราไม่ได้ตั้งตัว”

ในฐานะที่ บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการด้านระบบโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ซึ่งมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก รวมถึงกระบวนการขนส่งข้ามพรมแดนเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการบริหารสินค้า และการค้าในอนาคต นอกจากระบบดังกล่าวจะมีผู้เล่นหลายส่วนของห่วงลูกโซ่โลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้นำเข้า, ผู้ส่งออก, สายการเดินเรือ, Freight Forwarder, ตัวแทนออกของฯ, ท่าบก, ท่าเรือ เป็นต้น บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอฯ ยังมุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพธุรกิจของ SMEs ด้วย “พวกเราได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ พร้อมยกระดับการดูแล SMEs และผู้บริโภค เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายอย่างเต็มความสามารถ การให้บริการด้านระบบ Customs Paperless การให้บริการเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการทำธุรกรรมขอรับ D/O ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-DO) การให้บริการ IoT Smart logistic และการบริการใหม่ล่าสุดที่จะเป็นเครื่องมือให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนการนำเข้า-ส่งออกออนไลน์ให้ง่ายยิ่งขึ้น ยิ่งในโลกยุคใหม่นี้ การเตรียมตัวให้พร้อมเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทเราให้ความสำคัญอันดับแรกเสมอ คราวนี้ก็เช่นกัน ระบบออนไลน์ การทำงานแบบออนไลน์ การสั่งซื้อด้วยระบบออนไลน์ที่ทันสมัย จึงประสานทุกสิ่งได้อย่างรวดเร็ว และประสบความสำเร็จแบบที่วางแผนเอาไว้”