Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด จะทำการปิดปรับปรุงระบบ Web EzyManN ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 ถึง 09.00 น.

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563


เรื่อง บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด จะทำการปิดปรับปรุงระบบ Web EzyManN


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด มีกำหนดการปิดระบบ Web EzyManN เพื่อทำการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 ถึง 09.00 น. (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง) ส่งผลให้ไม่สามารถทำการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (http://ezymannc.tiffaedi.com/) ได้ค่ะ

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ