Justify Your Private Fleet

IoT for Smart Logistics จาก TIFFA EDI สำหรับการติดตามตู้สินค้า (Container) ทางรถไฟจีน-ลาว

รถไฟสินค้าระหว่างประเทศขบวนแรกของทางรถไฟจีน-ลาว ได้วิ่งจากสถานีรถไฟคุนหมิง ถึงด่านรถไฟโม๋ฮัน และวิ่งผ่านอุโมงค์มิตรภาพเพื่อเข้าสู่ลาวแล้วเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 64

การขนส่งสินค้าจากคุนหมิงสู่เวียงจันทน์ด้วยรถไฟ จะใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ซึ่งน้อยกว่าการขนส่งด้วยรถยนต์ที่ใช้เวลาราว 48 ชั่วโมง ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าระหว่างสองประเทศอย่างมาก

ทั้งนี้ ท่าบก ท่านาแล้ง สปป.ลาว (TDPS) ยังได้มีการนำเทคโนโลยี IoT for Smart Logistics ของ TIFFA EDI ในการติดตามตู้สินค้า (Container) บนขบวนรถไฟสินค้าจากเส้นทาง ท่าบก ท่านาแล้ง ไปยัง สถานีรถไฟสินค้าจีน-ลาว เพื่อบริหารจัดการตู้สินค้าภายในท่าบกท่านาแล้ง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการด้านการขนส่งทางรางได้สะดวก รวดเร็ว รองรับการเจริญเติบโตในการขนส่งทางรางให้มากขึ้น

รูปภาพจาก : www.patrolnews.net