การตรวจสอบและติดตามข้อมูล ATIGA e-Form D

รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตามข้อมูล ATIGA e-Form D เพื่อใช้ในการดำเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้า
https://drive.google.com/file/d/181ewjDuUUzTCpdUJDhULn6BrjSCoH1qg/viewDownload Files
การตรวจสอบและติดตามข้อมูล ATIGA e-Form D 650929.pdf